Led Zeppelin - Stairway to Heaven magyarul

Led Zeppelin - Stairway to Heaven

 

There's a lady who's sure Van egy hölgy, ki abban bízik,
all that glitters is gold mind arany ami fénylik,
And she's buying a stairway
to heaven
És megvehet a mennybe
egy lépcsőt.
And when she gets there
she knows
És amikor bejut
tudja,
if the stores are closed ha a boltok be is vannak zárva,
With a word she can get Egy szavába kerül, hogy megkapja
what she came for amiért jött.
   
And she's buying a
stairway to heaven
És megveszi
a lépcsőt a mennybe...
   
There's a sign on the wall Ott egy jel a falon,
but she wants to be sure de biztosra akar menni,
And you know Hisz tudod,
sometimes words have two
meanings
a szavaknak két jelentése van
néha.
In the tree by the brook A patak mellett a fán
there's a songbird who sings van egy kis madár, ki dalol
Sometimes all of our thoughts Néha minden gondolatunk
are misgiven baljós.
   
Ooh, it makes me me wonder,
Ooh, makes me wonder.
Oh, ez elgondolkodtat,
Oh, ez kíváncsivá tesz...
   
There's a feeling I get Van egy érzés, mit érzek,
when I look to the west ha nyugat felé nézek,
And my spirit is crying for leaving És a lelkem sírva elvágyódik.
In my thoughts I have seen Képzeletemben láttam én,
rings of smoke through the trees füstkarikákat az erdő mélyén,
And the voices of those who stand
looking
S hallottam a bámészkodók
hangjait.
   
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, really makes me wonder.
Oh, ez elgondolkodtat,
Oh, igazán elgondolkodtat.
   
And it's whispered És azt suttogták,
that soon, if we all call the tune hogy hamarosan, ha énekeljük a dallamot,
Then the piper will lead us
to reason.
A dudás elvezet minket a
megoldáshoz.
And a new day will dawn
for those who stand long
Egy új nap virrad mindazokra,
akik várják régóta
And the forest will echo with
laughter.
És az erdő nevetést
visszhangoz.
   
If there's a bustle in your
hedgerow
Ha megrezzen a
bokrod
Don't be alarmed now, Ne ijedj meg most
It's just a spring clean for the
May Queen
Hisz csak a Május Királynője
éledezik.
   
Yes there are two paths
you can go by
Igen két úton
indulhatsz,
but in the long run de hosszú távon
There's still time to change the
road you're on.
Még van időd választani a
másikat.
   
And it makes me wonder. És ez elgondolkodtat...
   
Your head is humming and it
won't go
Zúg a fejed és nem
múlik,
because you don't know, hisz nem tudod:
The piper's calling you to join him, A dudás hív, hogy csatlakozz.
Dear lady can't you hear the wind
blow?
Édes hölgy fúj a szél nem
hallod?
and did you know? És tudtad?
Your stairway lies
on the whispering wind.
Lépcsőd
e suttogó szélre bíztad.
   
And as we wind on down the road És amint az úton lefelé kanyargunk,
Our shadows taller than our souls. Lelkünknél nagyobb lesz az árnyékunk.
There walks a lady we all know Ott sétál a hölgy kit mind vártunk,
Who shines white light and wants
to show
Kit vakító fény vesz körül és mutatni
akarja,
How everything still turns to gold. Hogy fordul még mindig minden aranyba.
   
And if you listen very hard És ha nagyon figyelsz,
The tune will come to you at last. A dallam elér hozzád egyszer
When all are one and one is all, yeah! Amikor mindenki eggyé válik mindennel, igen
To be a rock and not to roll! Kősziklaként nem porladni el!
   
And she's buying a
stairway to heaven.
És megveszi a
lépcsőt a mennyekbe...
2018, augusztus

A Kex egyszeri, megismételhetetlen zenekar volt a magyar rockéletben, amely 10 évvel megelőzte korát és a zenei közízlést, hogy aztán másfél éves…

2015, július 17

Bergendy

Az együttes 1958-ban alakult a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem klubjában mint az egyetem dzsessz együttese. Ekkor még…

2018, július 28

Van egy dal, amely nélkül nincs Karthago-koncert. A Requiem egy fiú emlékére íródott, aki a zenekar székesfehérvári koncertjén halt meg 1981-ben. De ki volt ő, és mi…

2016, március 16

Egyre zavarosabb, hogy mi történt az AC/DC-ben. Van ugye a hivatalos hír, hogy Brian Johnson énekes fülproblémái miatt mással fejezné be a turnét a zenekar. Ez úgy tűnik…