Simon & Garfunkel - Sound of Silence magyarul

Simon & Garfunkel - Sound of Silence

Hello darkness, my old friend, Helló sötétség öreg barátom
I've come to talk with you again, Beszélgetni veled újra vágyom.
Because a vision softly creeping, Mert egy káprázat kúszott lágyan,
Left its seeds while I was sleeping, Testet öltött álmomban.
And the vision that was planted in my brain És mit fejembe vésett a káprázat,
Still remains Azóta is megmaradt
Within the sound of silence. A csend hangjában.
   
In restless dreams I walked alone Nyugtalan álmomban egyedül sétáltam
Narrow streets of cobblestone, Macskaköves szűk utcákban,
'Neath the halo of a street lamp, A lámpaoszlop fénygyűrűje alatt,
I turned my collar to the cold and damp A nyirkos hidegnek fordítottam galléromat
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light Amikor a szememet szúrta egy neonlámpa villanás
That split the night Mely meghasította az éjszakát
And touched the sound of silence. És megzavarta a csend hangját.
   
And in the naked light I saw És a meztelen fényben láttam
Ten thousand people, maybe more. Tíz ezer lelket, többet talán.
People talking without speaking, Emberek fecsegtek beszéd nélkül,
People hearing without listening, Emberek hallottak hallgatás nélkül,
People writing songs Emberek írtak dalokat,
that voices never share mit soha senki sem hallhat
And no one dared És senki sem merte
Disturb the sound of silence. Megzavarni a csend hangját.
   
"Fools" said I, "You do not know "Bolondok" mondtam, "Nem tudjátok,
Silence like a cancer grows. A csend úgy nő, mint egy rossz átok.
Hear my words that I might teach you, Hallgassátok szavaim, hogy taníthassam nektek,
Take my arms that I might reach you." Karjaimat íme itt nyújtom felétek".
But my words like silent raindrops fell, De szavaim lehullottak, mint csendes esőcseppek
And echoed És visszhangzottak
In the wells of silence. A csend jégvermeiben.
   
And the people bowed and prayed És az emberek leborulva imádkoztak
To the neon god they made. A neon istenhez, akit ők alkottak
And the sign flashed out its warning, És a jel felvillant figyelmeztetve,
In the words that it was forming. A szavakban alakot öltve.
And the sign said: És a jel figyelmeztetett:
"the words of the prophets are written on the subway walls "próféták szavai vannak megírva, aluljárók falain
And tenement halls." és bérházak ablakain..."
And whisper'd in the sounds of silence. És suttogtak a csend hangjaiban.

Történet a dal mögött: Simon & Garfunkel - Sound of Silence

2015, augusztus

A Crush  a Bon Jovi hetedik stúdióalbuma, amely 2000. június 13-án jelent meg. Ez volt a csapat első stúdióalbuma egy felvétel-mentes öt év után. Bár a Bon Jovi sosem volt a…

2015, március 29

Deep Purple - Highway Star

Senki sem tudja elkapni az autómat
Megyek versenyezni a térre
Senki sem…

2022, november 3

A Slade egykori énekese, Noddy Holder régóta várt visszatérése a stúdióba, hogy hangját kölcsönözze egy Brian Eno ambient hangjaira írt dalhoz.
Noddy…

2015, március 26

AC/DC - Have a Drink on Me

Whiskey gin és brandy,
Egy üvegtől kezes tudok lenni.
Próbálok egyenesen menni…